Què és? | Associació de Periodistes del Garraf

Què és?

L’Associació de Periodistes del Garraf és una entitat que aplega tots els professionals de la informació, tant de gabinets de comunicació com de mitjans, que són, viuen o treballen a la comarca del Garraf.

L’APG neix per vetllar per la millora de les condicions en què els periodistes i les periodistes duen a terme el seu treball i per garantir la independència i la llibertat informativa, en benefici d’una societat més lliure i democràtica.

A més, l’associació ofereix diversos serveis als seus socis com ara cursos de formació per al perfeccionament o el reciclatge professional, una borsa de treball o una redacció oberta per als periodistes que no tinguin un espai físic a la comarca i fan teletreball.

L’APG també obre a tota la societat conferències i taules rodones per reflexionar i debatre qüestions d’actualitat interessants per al periodisme. I elabora informes i anàlisis sobre assumptes relacionats amb el periodisme local.