Què és?

L’Associació de Periodistes del Garraf és una entitat que aplega tots els professionals de la informació, tant de gabinets de comunicació com de mitjans, que són, viuen o treballen a la comarca del Garraf.

L’APG neix per vetllar per la millora de les condicions en què els periodistes i les periodistes duen a terme el seu treball i per garantir la independència i la llibertat informativa, en benefici d’una societat més lliure i democràtica.

A més, l’associació ofereix diversos serveis als seus socis com ara cursos de formació per al perfeccionament o el reciclatge professional, una borsa de treball o una redacció oberta per als periodistes que no tinguin un espai físic a la comarca i fan teletreball.

L’APG també obre a tota la societat conferències i taules rodones per reflexionar i debatre qüestions d’actualitat interessants per al periodisme. I elabora informes i anàlisis sobre assumptes relacionats amb el periodisme local.