Comença a publicar!

Ja has entrat amb el teu usuari.  Ara pots:

Escriure un nou article

 

Modificar el teu perfil

 

Recorda com fer-ho:

  1. Fer click a l’enllaç “Escriure un nou article
  2. Escriure el títol i el text als respectius camps del gestor de continguts que s’obre
  3. Seleccionar a les categories adients: La que posa el vostre nom i la que s’ajusti a la temàtica que correspon l’article
  4. Donar a “Pendent de revisió” perquè des de la junta es puguin fer els ajustos necessaris perquè tots els articles del portal tinguin coherència tècnica i visual.
  5. Enviar un mail a info@periodistesgarraf.cat avisant de que hi ha un article per publicar i adjuntant una fotografia de qualitat que acompanyarà el text.