Els periodistes del Garraf, preocupats per la degradació de la qualitat periodística

   La precarització de les condicions laborals, la mala gestió de les empreses periodístiques i la dependència política són els principals problemes que afronta la professió periodística, segons les opinions de 55 periodistes del Garraf recollides en un informe elaborat per l’Associació de Periodistes del Garraf. L’APG posa a diposició pública, a través del web, aquest document, l’Informe de la Percepció de l’Activitat Periodística per part dels i les Periodistes del Garraf – 2012.

El document recull les preocupacions entorn la situació dels periodistes de la comarca del Garraf en el context de la crisi econòmica sobrevinguda al 2008 i que ha comportat una remodelació radical del mapa de mitjans de Catalunya. A més d’obtenir dades quantitatives sobre la situació laboral dels professionals que permeten objectivar les condicions de treball al sector periodístic a la comarca, s’han recollit percepcions subjectives i impressions dels professionals sobre el paper del periodisme i la seva situació (en termes d’ètica, economia política, innovació, recursos, rutines de treball i organització redaccions).

Els periodistes expressen un elevat consens que els productes informatius s’han degradat els darrers anys. Atribueixen la pèrdua de qualitat del periodisme a les constriccions econòmiques i l’aprimament de les redaccions, la manca de criteri amb què es gestionen les empreses periodístiques, la subjecció del treball periodístic a les institucions oficials, i el fet que els periodistes hàgin d’assumir tasques molt diverses. A més, la poca solidaritat entre els professionals es considera un factor que empitjora l’escenari de possibilitats. La millora de la qualitat del producte periodístic i la dignificació de la professió són activitats que el conjunt d’enquestats consideren importants que realitzi l’APG.

L’informe es basa en les respostes de 55 periodistes de la comarca, majoritàriament amb una llarga experiència professional, i té l’objectiu de situar les condicions objectives i les necessitats percebudes pels professionals del periodisme a la comarca que ajudin a definir les accions que ha d’emprendre una entitat com l’Associació de Periodistes del Garraf. A més, és una eina pràctica per al debat i la reflexió entorn el paper del periodisme en les societats democràtiques.

Si bé alguns dels factors que desencadenen el desencant dels professionals que es dediquen al periodisme són encara lluny d’esgotar-se, l’emergència de nous mitjans al territori com Eix Diari o Surt de Casa obren escletxes per a la redefinició del model informatiu i el panorama comunicatiu del territori. En conjunt, pràcticament tots els entrevistats han afirmat que el periodisme és una professió necessària per a la consolidació del dret de la ciutadania a la informació. Trobar models econòmicament viables i sòlidament ètics és el repte que enfronta el periodisme.

 

 

Deixa un comentari